Dupák je zajímavý typ varietní loutky.
Tělo je tvořeno jen látkou, a to umožňuje Dupákovi efektní smršťování a natahování.