Všechny tyto předměty jsou vlastně jen polotovary.
Kalumetu chybí dýmkový kámen, zbraním obohaté zdobení atd. Na dalších pracích jsem se ale sám nepodílel, a bohužel nemám ani k dispozici jejich obrázky po dokončení.