Doplnění ozdobných prvků na patnácti nově vyrobených lavicích v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně.
10. 2011